0316-266637 Afspraak maken

Afspraak maken

Voor advies of gewoon een goed gesprek, maak je een afspraak via onderstaand contactformulier. De koffie staat klaar!

Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Onze podotherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Lees meer op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

 

 

Kwaliteitsregister paramedici

De podotherapeuten van Podotherapie Serrée staan naast de basisregistratie ook periodiek geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Dit houdt in dat zij naast hun diploma Podotherapie (Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool), ook voldoen aan de vereiste bijscholing.

Lees meer op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici

 

Praktijkkeurmerk

Podotherapie Serrée heeft het praktijkkeurmerk behaald! Dit praktijkkeurmerk wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Het Praktijkkeurmerk is in 2016 ingevoerd door de vereniging. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Lees meer op de website van het praktijkkeurmerk.

 

Een klacht? Daar komen we samen uit! 

Bent u niet tevreden over uw podotherapeut? Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de podotherapeut zelf. Blijf dan niet met dit gevoel rondlopen! Het is goed om de klacht te bespreken met uw eigen podotherapeut. Voor meer informatie zie de folder: Een klacht, daar komen we samen uit!