0316-266637 Afspraak maken

Afspraak maken

Voor advies of gewoon een goed gesprek, maak je een afspraak via onderstaand contactformulier. De koffie staat klaar!

Vergoedingen

Vergoeding aanvullende verzekering

Indien u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten vergoeden veel zorgverzekeraars podotherapeutische behandeling gedeeltelijk of volledig. Het eigen risico is niet van toepassing.

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het gekozen pakket. Wij adviseren u dit in uw polisvoorwaarden te controleren. Na het ontvangen van de nota kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Het verzekerde bedrag wordt in de meeste gevallen aan u overgemaakt. U betaalt het totale bedrag rechtstreeks aan onze praktijk.

Podotherapie Serrée is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt vaak vereist door de verzekeringsmaatschappij.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar: www.podotherapie.nl/vergoedingen/ en klik vervolgens op ‘Vergoedingenoverzicht Podotherapie’.

 

Vergoeding basisverzekering

Podotherapie wordt alleen in bepaalde gevallen door de basisverzekering vergoed, namelijk bij een diabetische voet die een verhoogd tot zeer hoog risico heeft op het ontstaan van wonden (zorgprofiel 2 en hoger).

De podotherapeut kan de behandeling zelf uitvoeren en/of een medisch pedicure inschakelen om bepaalde behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Vaak kan deze zorg uit de basisverzekering geleverd worden als ketenzorg, in samenwerking met de huisarts, zorgverleners en de zorgverzekeraar. Er hoeft dan geen eigen risico betaald te worden.