0316-266637 Afspraak maken

Afspraak maken

Voor advies of gewoon een goed gesprek, maak je een afspraak via onderstaand contactformulier. De koffie staat klaar!

Tarieven en Vergoedingen

Tarieven

De kosten voor het eerste onderzoek starten vanaf 82,- euro. De kosten zijn afhankelijk van de keuze van behandeling en worden met u besproken tijdens het eerste consult.

Vergoeding aanvullende verzekering

Indien u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten vergoeden veel zorgverzekeraars podotherapeutische behandeling gedeeltelijk of volledig. Het eigen risico is niet van toepassing.

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het gekozen pakket. Wij adviseren u dit in uw polisvoorwaarden te controleren. Na het ontvangen van de nota kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Het verzekerde bedrag wordt in de meeste gevallen aan u overgemaakt. U betaalt het totale bedrag rechtstreeks aan onze praktijk.

Podotherapie Serrée is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt vaak vereist door de verzekeringsmaatschappij.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar: www.podotherapie.nl/vergoedingen/ en klik vervolgens op ‘Vergoedingenoverzicht Podotherapie’.

 

Vergoeding basisverzekering

Podotherapie wordt alleen in bepaalde gevallen door de basisverzekering vergoed, namelijk bij een diabetische voet die een verhoogd tot zeer hoog risico heeft op het ontstaan van wonden (zorgprofiel 2 en hoger).

De podotherapeut kan de behandeling zelf uitvoeren en/of een medisch pedicure inschakelen om bepaalde behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Vaak kan deze zorg uit de basisverzekering geleverd worden als ketenzorg, in samenwerking met de huisarts, zorgverleners en de zorgverzekeraar. Er hoeft dan geen eigen risico betaald te worden.

Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk en van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij vervolgafspraken die betrekking hebben op een eerdere overeenkomst zijn dezelfde bepalingen van toepassing. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren geschieden, telefonisch of via e-mail. Bij niet of te laat annuleren zijn wij genoodzaakt om de verzuimde tijd in rekening te brengen.

Betalingen geschieden per pin, contant of via de bank. U ontvangt in alle gevallen een factuur. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur.

Vergoedingen kunnen per verrichting en per verzekering verschillen. U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de zorg die uw eigen zorgverzekeraar vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Restitutie. De behandelaar verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen worden voorgelegd aan de behandelaar.

Klachtenregeling. Podotherapie Serrée is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Deze is aangesloten bij de klachtencommissie voor paramedici. Wij verwijzen hiervoor naar www.podotherapie.nl.